[ informatie ]

knie.nl
jointcare.nl
(informatie/patiƫntenforum)

xmlfeed.jpg

[ 5 12 2011 ]
Het boek is nog steeds leverbaar!

Het boek Stilstaan bij een nieuwe knie is nog steeds te bestellen.

Bestelinformatie
Het is te bestellen door 12,- euro (incl. verzendkosten) over te maken op IBAN: NL94INGB0003479367 t.n.v. A. Pepping, Thesinge. Vermeld 'Knieboek' en uw naam en adres. Zodra het bedrag binnen is, stuur ik het boek toe.